Chen Taijiquan

 Stará a nová koncepce: Zjemnění klasických forem

 
Článek byl vybrán z "Kungfu Qigong magazine" (July, 1999).
Autor: Stephan Berwick
Přeložil: Martin Hašek

Mistr Chen Taijiquan má v oblibě vlhkou zem. Často pokropí vodou suchou, prašnou zem, zvětší napětí svých nohou při otočkách, skocích a usadí se do širokého postoje. Jeho silná chodidla se pevně zapřou, nohy reagují jako pružina. Jeho končetiny krouží v jemných malých kruzích, ve kterých generují sílu, poddajnou, prudkou, plynulou v technikách, které jsou silné jako voda. Jemná energie jako kapka vody nebo prudká jako mořská vlna zaplní celý prostor.

Čína během roku 1950 byla ubohým národem, vyšlým z války a politických nepokojů. Ale byla to doba stability, společenských změn a vývoje klasických forem. Současný vývoj Wushu začal během této doby, ale většinou bez povšimnutí. V této době také začal vývoj klasického Chen boxu z jeho úctyhodné „staré koncepce“ neboli Lao jia - základ forem ve velice vysoké čistotě, tradiční technice a pojetí jeho „nové koncepce“ neboli verze Xin jia z jeho dvou základních sestav beze zbraně. A tento vývoj provedl, jednoduše podal Chen velmistr Chen Fake - klasický mistr. Dnes zosobňuje tento vývoj jeho potomek Chen Xiaowang a jeho přímý student, Ren Guang-yi. Není žádným překvapením, když adept stylu Chen z Číny zvláště z vesnice Chenjiagou, kolébky Chen Taiji pokropí cvičební místo, oživí tak cvičení stálým klidným rituálem změn kořenů tradice.

Lao jia

Lao Jia sestavy tvořili základnu pro Chen Fakeho, který byl nenapodobitelný většinou tradičních bojových mistrů své generace. Přestěhoval se z vesnice Chenjiagou do Pekingu, kde se setkal s mnoha vyzyvateli a vyučoval stovky studentů. Daleko od odloučené vesnice Chen, bylo Chen Fakeho Taiji ověřeno proti jiným stylům s takovou čistotou a úrovní zřídkakdy viděnou u boxerů jakéhokoliv věku. Po mimořádném cvičení a zkouškách proti jiným boxerům, Chen Fake vytříbil tradiční formy Lao jia do verzí technik Xin jia. Jako zjemnění Lao jia, Chen Fakeho vyjádření forem Xin jia je bohaté v technickém pojetí provádění Taiji.

            Lao jia sestavy jsou klasickými verzemi sestav, které lze sledovat zpět do ranné historie Chen Taijiquan. První sestava považovaná za „dlouhou sestavu,“ pohyby, na kterých jsou založeny všechny styly Taiji. Bohatá na dlouhé techniky typické pro severní čínský box, Lao jia zdůrazňuje souměrnou choreografii, velké rozmáchlé pohyby a rovnováhu výbušného a pomalého pohybu.

Xin jia

Často považována za poslední vývoj technik stylu Chen, ve verzi sestav Xin jia je více patrné „navíjení hedvábí „ síla známá jako „Chan si jing“ a uvolněná, výbušná síla, čili „Fa-jing.“ Xin jia sestavy jsou delší, charakterizuje je méně souměrná choreografie, která dává větší možnost točení v technikách pro rozsáhlejší navíjení hedvábí a výbušné vyjádření klasické techniky. Vedle výrazného zdůraznění jedinečné točivé přirozené vlastnosti Chen Taiiji, Xin jia nabízí více hlubokého sportovního a vnitřního výcviku, zvláště cenný trénink boků a propojení točení s Qin na čili „pákami.“

Díky většímu vyjádření točení a výbušnosti, technické obtížnosti a krásy Xin jia ji dělá přijatelnou jako moderní soutěžní styl Wushu. Zatímco toto dalo Chen stylu celkovou přitažlivost, závodníci soutěžící ve Wushu přehánějí jemnou točivou přirozenost Xin jia, čímž se odchylují od Chen Fakeho původního Xin jia - původní správná verze byla zjemnit klasickou techniku původního Lao jia.

 

Chen Taiji Lao jia a Xin jia: Srovnávací rozbor

Následující tabulka je malé srovnání rozdílů mezi formami Lao jia a Xin jia.

Lao jia - Starý styl

Xin jia - Nový styl

Starší Mladší
Chen Changxing (17.stol) Chen Fake (20.stol)
Kratší Delší
Souměrný Méně souměrný
Dlouhé pohyby Krátké pohyby
Méně evidentní Qin-na Evidentní Qin-na
Méně evidentní Chan si jing Evidentní Chan si jing
Poměr 3:1 pomalé-rychlé pohyby Poměr 2:1 pomalé-rychlé pohyby

Oba směry k stejnému cíli

Povšimněte si, že obě verze sestav Chen směřují cvičence ke stejnému cíli. Všechny klasické způsoby a techniky Taiji jsou obsaženy v Lao jia a Xin jia. To, co by mělo být zdůrazněno v tréninku je správnost a přesnost technik, ve kterých se neodchylujete od požadavků zvláště zřejmých v Lao jia.

V oblasti New Yorku Mistr Ren Guanng-yi učí Lao jia před Xin jia, kvůli její zřejmé užitečnosti pro nejdůležitější stránku tréninku - základ dovednosti. Časem objeví cvičenec Lao jia, že jeho nebo její schopnosti provádět kvalitně Chan si jing a Fa jing může být dosaženo právě zmíněným cvičením Lao jia. Čili, důležitost Lao jia by neměla být podceňována, i když usilujete o co největší užitek ze správného cvičení Xin jia.

Tak pokropte vaši tréninkovou plochu a pevně zapřete chodidla. Cvičte na suchém povrchu pokropeném kapkami vody a jako oceánské vlny dosáhněte cíle celého povrchu pláže. Nehledě na verzi Lao jia a Xin jia Chen Taijiquan oživte každé místo dovedností Taiji a najděte v sobě sílu změnit se a rozvíjet se - jako voda, jako rituál a jako to nejlepší z klasického čínského boxu

 

[Up]