Krátká sestava 
Chen Taiji 38 forem

Syntéza stylu Chen vytváří dokonalou rovnováhu pohybu a techniky

 

Článek byl vybrán z "Kungfu Qigong magazine" (May/June, 2001).
Autor: Stephan Berwick
Přeložil: Martin Hašek

Původ a racionalita v krátké sestavě 38 forem

Trénink sestav neboli cvičení technik je pro Chen Taijiquan zásadní. Kromě toho je základním předepsaným prostředkem pro trénink těla, protože poskytuje základní pochopení technického obsahu metod boxu. Čerpá z časem prověřených technik boje a rozvoje síly. Sestavy Chen Taiji vyžadují roky opakované praxe a kvalitního vedení pro zvládnutí svých jemností. Lze říci, že cvičení sestav stylu Chen je podobné studiu a skutečnému zkoumání encyklopedie boxu.

Původních sedm sestav boxu rodiny Chen vytvořených Chen Wangtingem během pozdní dynastie Ming (konec 16. stol.), bylo předáváno po pět generací k Chen Chanxingovi (učitel Yang Luchana, zakladatele Yang Taijiquan). Původní sestavy byly mistrem Chen Chanxingem zhuštěny do „Starého stylu,“ obvykle známého jako Lao jia. Lao jia je založeno na původní technice, která se skládá z jádra dvou ručních sestav - Yi lu „Dlouhé sestavy“ (základ všech stylů Taijii) a Er lu, všeobecně známé jako energické Pao chui „Dělová pěst.“ Chen Chanxingova koncepce Lao Jia zůstává do dneška neporušena.

#27. Lan Zha Yi – Líně si upravit oděv

 

V roce 1928 přišel talentovaný velmistr 17. generace Chen Fake z vesnice Chenjiagou do Beijingu učit Lao jia. Byl pravděpodobně největším mistrem stylu Chen, Chen Fakeho dovednost zůstává dodnes legendární. Vyučoval a porazil mnoho bojovníků v dobře doložených utkáních. Existující snímky z jeho cvičení odhalují mimořádnou dovednost nejvyššího řádu; v jeho postojích, ohebnosti, pozicích, preciznosti a duchu. Na důkaz svého talentu vytříbil Lao Jia. Opětovně použil trvalý princip „dvojité“ síly svého předka Chen Wangtinga - obvykle popisovaný jako „síla navíjení hedvábí“ (Chan si jing) - do formy Xin Jia neboli „Nového stylu“ do nové verze obou sestav Yi lu a Er lu.

Chen Fake sestavy prodchnul více zřejmým užitím dvojitých a točivých pohybů interpretovaných skrze techniky Qin-na (páky na klouby). Prodloužil sestavy a přidal více technik k většímu vyjádření vysoce vyvinutého Fa jing (výbušnosti); zaměřil se výdej uvolněné síly. Chen Fakeho koncepce a provedení Xin jia (od roku 1940) dotahuje Chen Wangtingovu průkopnickou koncepci „dvojité“ síly k úrovním nepochybně viděným v generacích předcházejících jeho době. Díky jeho výkladu klasických ručních technik se styl Chen začal vyvíjet k vyššímu technickému standartu.

V současné době jsou soutěžní sestavy Chen Taiji v Číně odvozené převážně z Xin jia. Sestavy však často ukazují přehnané používání točení, které ne zcela přesně odráží jemnosti vězící v Chen Fakeho vytříbenosti. Je možno argumentovat, že bez základny klasického Lao Jia - které Chen Fake měl - může cvičení Xin jia vykazovat opravdové nedostatky.

A právě z tohoto důvodu držitel standartu dnešní 19. generace Chen Taiji, velmistr Chen Xiaowang, vytvořil krátkou sestavu 38 pohybů jako základní sestavu pro moderní cvičence Chen Taiji. 38 technik, které sestava obsahuje, kombinuje vybrané spirální techniky Xin jia s klasickými prodlouženými pohyby Lao jia. Tato bohatá rovnováha pohybů rozeznává 38 forem a jejich bojových aplikací jako příklady komplexních technik Chen boxu.

Sestava 38 forem buduje základ dovedností v obou Xin jia a Lao jia a je uznávaná pro svůj přínos ve vyučování a praxi Chen Taijiquan. 38 forem sumarizuje Chen Taijiquan k jádru základů, procvičuje pečlivě vybrané základní techniky pro začátečníky. Volba 38 základních technik velmistra Chena obsahuje základ Lao jia a Xin jia. Jelikož sestava zdůrazňuje Xin jia, vytváří tak základní návyk, který by byl pro začátečníky obtížný k zažití, jestliže cvičí pouze klasické Xin jia nebo Lao jia sestavy. Zacvičení sestavy trvá normálně pět minut, sestava je polovinou délky Lao jia dlouhé formy (Yi lu) a nemá opakující se pohyby obsažené v sestavách tradičního čínského boxu. Tím pádem 38 forem rychle usadí studenta v rozmanitostech technik stylu Chen již od samého začátku.

 

#21. Hu Xin Quan – Ochránit srdce pěstí

Jak začít: Cvičení 38 forem

38 forem je rozděleno do čtyř částí, které obsahují klasické techniky stylu Chen jako jsou páky na klouby, údery, bodnutí prsty, skoky a kopy. Sestava také uvede začátečníka do Fa jing. Fa jing je častý v čínských bojových uměních, ale v Chen Taiji je vysoce rozvinutý. Většina úderů, kopů, úderů dlaní a technik hodů je normálně cvičena s Fa jing, který je zlepšován správnou praxí Chan si jing (síla navíjení hedvábí).

 

Následující body by měly být aplikovány do cvičení 38 forem a všech sestav Chen stylu:

 • Soustřeďte se na přesnost jednotlivých technik.
 • Nesnažte se zapamatovat si celou sestavu příliš rychle.
 • Cvičte po částech, dokud si to nezapamatujete.
 • Během učení a po zapamatování provádějte kombinace pomalu.
 • Záda musí zůstat rovná, ramena uvolněná.
 • Končetiny mějte ohnuty a slabiny otevřeny.
 • Postoj nemějte příliš široký.
 • Když děláte krok vpřed, pak nejprve pokládejte patu.
 • Přímý pohyb vychází z nohou a je řízen pasem.
 • Když vykračujete vpřed, držte váhu na zadní noze; když ustupujete, držte váhu na přední noze.
 • Po jednom měsíci provádějte údery s uvolněnou silou, s Fa jing.
 • Pohybujte se s vyvážeností sil řízených z Tan tien. (viz níže)

Rovnováha sil: Yin a Yang v Chen Taiji      

Bojové i zdravotní Chen Taiji vyžaduje, aby tělo dosáhlo stavu fyzické a duševní rovnováhy založené na rozdílu mezi tvrdým a měkkým, rychlým a pomalým, těžkým a lehkým, přímým a zaobleným - vyvážených sil Yin a Yang. Styl Chen je ukázkou rovnováhy těchto protikladných sil. Je to stálá změna mezi těmito protikladnými silami, která vytváří ohromnou sílu typickou pro velmi trénovaného adepta Chen Taiji. I když věda opomíjí rozvoj této síly, která má své kořeny v čínské metafyzice, je přístupná vlastně kterémukoliv cvičenci. Zachování rovnováhy sil vytváří poddajnou sílu, která tělu dovoluje pohybovat se s točivou sílou kloubů a svalů v jakékoliv rychlosti a rytmu. Toho se dosahuje pomocí souborů cvičení, díky kterým je možné tuto obtížnou dovednost zvládnout.K dosažení schopnosti „točit“ neboli točivé (spirální) síly těla musí být rozlišení mezi silami Yin a Yang zřetelné. Hlavním pravidlem je, aby kruhové pohyby (Yin) byly prováděny pomalu a ve stejném rytmu. Více viditelné lineární pohyby (Yang), zvláště údery, mohou být prováděny silou, ale vždy uvolněně.

#12. Zhou Di Quan – Pěst pod loktem

Strana těla, na které je větší poměr hmotnosti je považována za Yang, zatímco protější strana těla nevystavená napětí je považována za Yin. Jakmile se váha přesune z leva doprava nebo zpředu dozadu, pracují síly Yin a Yang v těle. Cvičení Chen stylu zdůrazňuje jasný, vizuální rozdíl mezi těmito silami a to není vůbec snadné pro nohy, když prvně začínáte cvičit sestavy. Každá strana postoje musí být pod kontrolou, aby bylo možné zahájit silné pohyby během fyzických přechodů v technikách.

Nejdůležitější však je, aby kontrola nad těmito fyzickými sílami vycházela z oblasti dvou palců pod pupkem, z Tan tien. Tento středobod těla je považován za zásobárnu vnitřní síly neboli „Chi.“ Zdůrazněním Chan si jing, zvětší adept Chen Taiji schopnost řídit svůj pohyb z Tan tien. Během cvičení tedy usilujte o to, aby všechny pohyby začínaly z Tan tien a míra vašich schopností vzroste na znamením pokroku.

Chen Taijiquan pro boj - aplikace 38 forem

Zvládnutí volného zápasu Chen Taijiquan začíná s porozuměním odlišného používání stylu. Chen styl je bohatou boxerskou metodou s hlubokou historií v metodách severního čínského boxu. Jak bylo popsáno na začátku, aplikace 38 forem využívá vyváženosti Qin na, hodů, úderů a skoků specifických pro Chen Taijiquan, ale nalézajících se i v severních stylech čínského boxu. Takové bohatství vyžaduje bedlivou pozornost a úmorné cvičení, abychom byli schopni přizpůsobit se požadavkům nezbytným pro bojové mistrovství ve stylu Chen.

Jako kompletní bojové umění je Chen Taiji sestaveno z široké palety technik prováděných tak, aby bylo využito všech možností. Techniky jsou navrženy kolem jedinečného točivého pohybu stylu a prodchnuty silou navíjení hedvábí. Síla je uváděna do pohybu pasem a generována ze silného, zakořeněného postoje, zaměřeného na použití pohybu „navíjení hedvábí“, který je charakteristický pro mistry stylu Chen jako pro velmistra Chen Xiaowanga a jeho staršího žáka, mistra Ren Guang-yi. Vysoce vyvinutá Chan si jing prodchne Fa jing nenapodobitelnou výbušností specifickou v Chen Taijiquan. Je považována za nejvyšší úroveň dosažitelnou v klasickém Wushu, zaměření pozornosti na spirální/točivou sílu vyžaduje léta tréninku. V Chen Taiji je tato síla vysoce vytříbená a je esencí bojových technik uložených v tréninkových sestavách.

 

#28. Liu Feng Si Bi
Šestero zapečetění, čtvero uzavření

Jako takové se tajemství aplikací stává zřejmějším procvičováním sestav. Smrtící ruka, noha, koleno, a úder loktem jsou cvičeny opakovaně, ve dvojicích a často s plným kontaktem. Technické kombinace ze sestav jsou cvičeny samostatně a prováděny v měnících se rychlostech pro vybudování citlivosti a zažití jedinečných aplikací stylu. Techniky jsou pak integrovány v „tlačení rukama“ čili cvičení Tui shou a samozřejmě ve sparingu a volném zápasu. Takovým tréninkem docílíte cílů boje Chen Taiji - citlivosti, plynulosti, stáčení a uvolněné výbušné síly s neutralizační technikou. Předem dané cvičení aplikací obvykle začíná, když se student přiblíží ke střední úrovni. Ta je považována za třetí stupeň (z pěti) v bojovém rozvoji v Chen Taijiquan. Cvičení aplikací je zlepšováno praktikováním Tui shou.

Cvičenec Chen stylu začíná praxi volného zápasu základním tréninkem tlačících rukou. Tím dosáhne plynulého použití Chin na, neutralizačních hodů a úderů ramenem. Tento stupeň může být považován za nejdůležitější pro trénink boje v Taiji. Aplikační trénink (s technikami z Tui shou a sestav) je zahájen pozvolna, postupně a opakovaně procvičuje použití pro technickou znalost a citlivost. Na stupni tři jsou ruce, nohy, kolena a údery loktem procvičovány opakovaně s partnerem. Technické kombinace z forem jsou cvičeny samostatně a prováděny pomaleji, ale různými rychlostmi k vybudování citlivosti a zažití aplikací stylu.

S partnerem se postupně cvičí aplikace v opakované formě. Je třeba zdůraznit, že základní dovednost tlačících rukou je využívána ve cvičení aplikací. S řádným tréninkem tohoto typu opakovaných cvičení je pokrok postupný, ale opravdu se naučíte mnoho technik v krátkém čase. Studenti by měli položit důraz především na opakování jednoduchých technik a pak postupovat ke kombinacím odvozeným z sestav. I když je student schopen předvést různé aplikace správně a v rychlosti, procvičování technik by nemělo ustat. Cílem tohoto stupně je vybudovat repertoár technik, které budou základem studentova arzenálu.

 

[Up]