Chen Xiaowang

O učení, cvičení a vyučování Chen Taiji

 

   

Chen Xiaowang předvádí Lao jia verzi techniky Líně si upravit oděv

 

 

Článek byl vybrán z "Journal of Asian Martial Arts" (vol. 10, No. 2, 2001).
Autor: Stephan Berwick
Přeložil: Martin Hašek
 

Následující rozhovor poskytl Velmistr Chen Xiaowang v roce 2000 během svého seminářového turné po Spojených státech. Je to vůbec poprvé, kdy velmistr Chen Xiaowang objasnil detaily svého ranného tréninku a rodinné historie a nabídl hluboký vhled do cvičení a vyučování Chen Taijiquan.

 

O HISTORII

 • JAKÉ JSOU VAŠE RANÉ VZPOMÍNKY NA BOJOVÁ UMĚNÍ?

Pamatuji si, jak jsem čekával na svého otce Chen Zhaoxu na konci jeho ranního cvičení ještě před snídaní. Dívat se na mého otce bylo jako dívat se na film. To mi dalo tušení nebo představu o tom, co je to vysoká úroveň taiji. Neučil jsem se jeho pohyby, jen jsem se na něj díval jako na film a uchoval si představu toho, co jsem viděl.

 • KDY JSTE ZAČAL CVIČIT TAIJIQUAN A CO JSTE SE UČIL NEJDŘÍVE? JAK OPRAVDOVÝ BYL VÁŠ TRÉNING?

Začal jsem cvičit ve věku osmi let u svého otce. Cvičil jsem starý styl první sestavu. Ve třinácti, když jsem předváděl se skupinou dospělých studentů, jsem upoutal pozornost tehdy staršího vesnického učitele, mistra Chen Zhaopei. Když mě Chen Zhaopei uviděl poprvé, zeptal se: „Čí je to dítě?“ Byl jsem velmi opravdový ve svém taiji - dokonce i v tomto mladém věku.

 • JAK A KDY PŘESNĚ JSTE STUDOVAL SPECIFICKÉ ASPEKTY UMĚNÍ?

Soustředil jsem se na starý styl až do roku 1964, kdy se můj strýc, Chen Zhaokui, vrátil do vesnice Chen po pobytu s svým otcem - slavným Chen Fake, který byl mým dědečkem z otcovy strany-v Pekingu. Bylo mi tehdy 18 a začal jsem studovat Chen Fakeho nový styl společně s qinna. Od roku 1972 jsem se začal soustředit na nový styl. Od roku 1974 do roku 1984 jsem se zaměřil převážně na nový styl a trénink budování síly - s „Velkou tyčí“ [šestnácti formami] stylu Chen [sestava s dlouhou těžkou holí].

 • KDY JSTE POPRVÉ SOUTĚŽIL?

Nejprve jsem soutěžil národně v roce 1979. Později jsem soutěžil na vůbec první mezinárodní soutěži bojových umění konané v Xi‘anu [provincii Shaanxi] v roce 1985. Měl jsem radost ze získávání zlatých medailí během mého soutěžního období.

 • BYL JSTE VYSOKÝM ČINITELEM BOJOVÝCH UMĚNÍ V ČÍNSKÉ VLÁDĚ. JAK K TOMU DOŠLO?

Reprezentoval jsem provincii Henan na Čínském Národním kongresu 1986. Díky mému jménu a reputaci jsem byl vybrán do důležitého vysoce postaveného místa jako hlava bojových umění pro ohromnou provincii Henan - region plný historie významných bojových umění, včetně kolébky taiji v mém rodišti, vesnici Chen a domova Shaolinského chrámu.

 • KDY JSTE POPRVÉ AKTIVNĚ ZAČAL VYUČOVAT NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI?

Od roku 1981 do roku 1985, jsem byl běžně zván do zámoří, ale čínská vláda byla toho názoru, že by mistr bojových umění mého postavení mohl odejít a už se nevrátit. V roce 1985 navštívilo vesnici Chen mnoho cizinců, aby se zde učili taiji.  Díky tomu jsem v roce 1985 směl na několik týdnů navštívit Japonsko, abych zde vyučoval.

 

O VYUČOVÁNÍ

 • JAK DNES PŘISTUPUJETE K VYUČOVÁNÍ - ZVLÁŠTĚ VE SVĚTLE SVÝCH ZKUŠENOSTÍ Z VYUČOVANÍ OBYVATEL ZÁPADU NA POPULÁRNÍCH SEMINÁŘÍCH?

Věřím, že každý může být dobrý v taiji. Proto se snažím přimět studenty k lepšímu porozumění taiji. Je důležité, aby to chápal každý-všichni lidé. Snažím se nabídnout individuální přístup, jak je to jen možné. Nejlépe toho dosáhnu u velkých skupin tím, že přiblížím každou lekci plánem. Musím být v prostředí, kde mohu řídit místnost. Jako generál mluvím velmi jasně, přičemž vidím a kontroluji třídu. Nemám nikdy problém s fyzickou místností, ve které se seminář koná. Když kontroluji místnost, kontroluji mysl studentů.

 • VAŠE SEMINÁŘE BĚŽNĚ PŘITAHUJÍ NADŠENCE RŮZNÝCH ÚROVNÍ DOVEDNOSTI. JAK SE VÁM DAŘÍ NABÍDNOUT NĚCO PRO VŠECHNY VZHLEDEM K OBSAHU VYUKY?

Jsou tři jazyky, které při vyučování používám. Je to řeč principů, řeč těla a řeč oprav. Používám různé jazyky pro různé úrovně studentů. Díky tomu není potřeba, abych studenty rozděloval podle jejich úrovně dovednosti. Moje semináře jsou jako jídla v bufetu: Přirozeně nabízím rozmanitý výběr v několika jazycích pro různé chutě na jedné tabuli.

 • ALE JSOU TU NĚJAKÉ FAKTICKÉ ODLIŠNOSTI, KDYŽ UČÍTE ZAČÁTEČNÍKA O PROTI POKROČILÉMU STUDENTOVI?

Když je student začátečník, následuji jej. Jakmile se zlepší, potom on následuje mě.

 

O TRÉNINKU

 • JAK BY MĚL CVIČIT MODERNÍ CHEN TAIJI BOXER?

Tradiční osnovy jsou stále preferovanou cestou  základního tréninku, které po léta dokonale fungují. Nejprve se soustředíte na první sestavu starého řádu. Později přidáte zbraně, přetlačování rukama a qinna.

 •  CO KDYBYCHOM CVIČILI ZDÁNLIVĚ VÍCE POPULÁRNÍ NOVÝ STYL?

Nový styl je více detailní a obtížnější nežli tradiční starý styl. Vyznačuje se mnohem více vydáváním energie (fajing). Proto před cvičením nového stylu doporučuji tradiční postup tréninku, ve kterém je starý styl jádrem. Tradiční postup je jako první lekce k jízdě automobilem. Zpočátku nemáte nad automobilem žádnou kontrolu. Jakmile pokročíte, získáte větší kontrolu nad vozidlem - v tomto případě svým tělem a myslí – tak, že s ním můžete dělat více věcí.

 • JAKÉ JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KVALITY, KTERÉ STUDENTŮM DOPORUČUJETE, ABY ZÍSKALI VĚTŠÍ KONTROLU NAD SVOJÍ MYSLÍ A TĚLEM?

Musíte položit důraz na pochopení proudění qi, čili směru qi. Když porozumíte významu toku qi, nebudete se muset příliš spoléhat na fyzickou sílu. Studenti Chen taiji si musí zapamatovat principy pohybu jako je spirální charakteristika energie navíjení hedvábí. A vždy musí mít na paměti, že tělo následuje dantian (střed).

 • MŮŽETE UPŘESNIT „NÁSLEDOVAT DANTIAN“?

Jsou tři základní principy: Zaprvé, když se dantian otočí doprava, musí se také otočit doleva. Zadruhé, když jde dantian dozadu, potom musí jít také dopředu. A zatřetí se první a druhý princip kombinují. Důležitá kniha o Chen taiji mého předka Chen Xina pojednává o těchto principech více zeširoka.

 • CO KDYŽ BUDEME HODNĚ USILOVAT O FALI ČI FAJING DOVEDNOSTI?

Fali [vydání síly] by se mělo dít přirozeně. To všechno spadá do použití konceptu korekce pohybu.

 

O STUDIU

 • JAKÝ JE NYNÍ VÁŠ OSOBNÍ TRÉNING?

Stále se soustředím na detaily. Když hledám vyšší úroveň, detaily jsou pro mě nejdůležitější věcí. Třebaže nyní hodně vyučuji, nikdy jsem nepřestal mít zájem o vývoj v tomto životě. Vždy jsem se zajímal o detaily.

 •   JAK SE VY MŮŽETE JEŠTĚ UČIT A ZLEPŠOVAT SE?

Dokonce velmi nedávno zde byla jedna technika, které jsem rozuměl pouze z 50%. Například v roce 1997 na semináři ve Švýcarsku chtěl jeden ze studentů vyzkoušet mou techniku. Náhle a prudce mě zezadu uchopil za krk. Zareagoval jsem intuitivně s fajing a použil zadní úder loktem z techniky Skrýt ruku a udeřit pěstí, která jej zasáhla na jeho odkrytém podpaždí. Byl jsem vyděšený, neboť jsem uviděl, jak on okamžitě upadl do srdeční zástavy. K mé úlevě přišli lékaři v čas a stabilizovali jej. Pouze po této příhodě jsem plně porozuměl této jednotlivé technice, jelikož předtím jsem ji nikdy nemusel skutečně použít.

 •  JAKÝ PŘÍBĚH!

Mám jich mnohem více. Rád vyprávím historky, protože jsem stále velmi zamilovaný do taijiquan.

 

[Up]