Chen Taiji Da Dao

" Čchen Tchaj-ťi Ta-tao "

Halapartna vesnice Chen

 

Da dao je dlouhá, těžká zbraň, která rozvíjí sílu a celkový tělesný pohyb. Tato zbraň byla oblíbenou zbraní Chen Wan Tinga, kterému je přisuzováno vytvoření Chen Taijiquan. Cvičení s halapartnou je popisováno jako neohrožené, silové, bohaté a efektivní. Může být rozděleno do čtyř částí čítajících celkem 30 pohybů (sekvencí).

 

Část 1:

 1. Guan Sheng Ti Dao Shang Ba Qiao " Kuan-šeng tchi-tao šang-pa-čchiao " - Generál Kwan nese halapartnu přes most neohroženě předvádí sílu a moc
 2. Bai Yun Gaiding Cheng Ying Hao " Paj-jün-kaj-ting čchen-jing-chao " - Mraky na obloze
 3. Ju Dao Mo Qi Huai Bao Yue " Ťü-tao mo-čchi chuaj-pao-jüe " - Držet měsíc a čekat na příležitost k útoku
 4. Shang San Dao He Sha Xu Chu " Šang-san-tao che-ša Sü Čchu " - Tři pohyby nahoře, tři kroky k vystrašení Sü Čchu rychlostí pohybu jako vítr
 5. Xia San Dao Ying Tui Cao Cao " Sia-san-tao jing-tchuej Cchao-Cchao " - Tři pohyby dole, tři kroky k vystrašení Cchao Cchao
 6. Bai Yuan Tuo Dao Wang Shang Kan " Paj-jüan tchuo-tao wang-šang-kchan " - Bílá opice vleče halapartnu, aby zabránila protivníkovi ve vytažení zbraně
 7. Quan Wu hua " Čchüan wu-chua " - Plný kruhový pohyb

Část 2:

 1. Yi Peng Hu Jiu Di Fei Lai " I-pcheng chu-ťiou fej-laj " - Náhlé vyskočení tygra
 2. Fen Zong Dao Nan Zhe Nan Dang " Fen-cung tao-nan-če nan-tang " - Rozčísnutí hřívy divokého koně
 3. Shi Zi Dao Pi Kan Xiong Huai " Š'-c' tao-pchi-kchan siung-chuaj " - Křížové říznutí
 4. Mo Yao Dao Hui Tou Pan Gen " Mo-jao tao-chuej tchou-pchan-ken " - Otočit pas a zkroutit kořen
 5. Wu Hua Sa Shou Wang Shang Kan " Wu-chua sa-šou wang-šang-kchan " - Kroužení a pohled na ostří dopředu
 6. Ju Dao Mo Qi Huai Bao Yue " Ťü-tao mo-čchi chuaj pao-jüe " - Držet měsíc a čekat na příležitost k útoku
 7. Wu Hua Sa Shou Wang Xia Kan " Wu-chua sa-šou wang-sia-kchan " - Točení a úder dolů
 8. Luo Zai Huai Zhong You Bao Yue " Luo-caj chuaj-čung jou-pao-jüe " - Držet měsíc a znovu vyčkávat

Část 3:

 1. Quan Wu Hua Dao Fan Shen Kan " Čchüan wu-chua tao fan-šen-kchan " - Plný kruhový pohyb, točivý úder tělem
 2. Ci Hui Yi Ju Xia Ren Hun " Cch'-chuej i-ťü sia-žen-chun " - Udeřit dozadu pro výstrahu
 3. Wu Hua Wang Zuo Ding Xia Shi " Wu-chua wang-cuo-ting sia-š' " - Točení a úder dolů
 4. Bai Yun Gai Ding You Zhuang Hui " Paj-jün kaj-ting jou-čuan-chuej " - Mraky na obloze
 5. Wu Hua Fan Shen Wang Shang Kan " Wu-chua fan-šen wang-šang-kchan " - Kroužení a sek nahoru
 6. Zai Ju Qing Tang Kan Si Ren " Caj-ťü-čching tchang-kchan s'-žen " - Zelený drak se zvedá
 7. Wu Hua Wang You Ding Xia Shi " Wu-chua wang-jou-ting sia-š' " - Kroužení a sek dolů
 8. Bai Yun Gai Ding You Zhuan Hui " Paj-jün kaj-ting jou-čuan-chuej " - Mraky na obloze

Část 4:

 1. Di Jiu Tiao Pao Meng Hui Tou " Ti-ťiou tchiao-pchao meng-chuej-tchou " - Nabídnout víno, sebrat plášť a otočit se zpět
 2. Hua Dao Zhuan Xia Tong Pan Gan " Chua-tao čuan-sia tchung-pchan-kan " - Čepel otočit dokola, násada se stane bronzovým kladívkem
 3. Wu Hua Shuang Jiao Shui Gan Zu " Wu-chua šuang-ťiao-šuej kan-cu " – Dvojité nohy
 4. Hua Dao Zhuan Xia Tie Men Shuan " Chua-tao čuan-sia tchie-men-šuan " - Čepel otočit dokola a to se stane železnou závorou k vykrývání útoků
 5. Juan Lian Dao Tui Nan Zhe Bi " Ťüan-lien tao-tchuej nan-če-pi " - Srolovat závěsy jako vlnící se květy sem a tam
 6. Shi Zi Dao Wang Ju Qi " Š'-c' tao-wang ťü-čchi " - Držet ostří nahoře do kříže
 7. Fan Shen Zai Ju Long Tan Shui " Fan-šen caj-ťü lung-tchan-šuej " - Zelený drak sestupuje, dotkne se vody a vrátí se zpět

 


 
[Home]