Biografie Chen Xin(a)

 

Článek byl vybrán z chinafrominside.com
Přeložil do češtiny: Martin Hašek

Vybráno z "Taijiquan rodiny Chen - starý a současný" a "Výzkum Taijiquan" (Tang Hao a Gu Liuxin); přeloženo z čínštiny a uspořádáno Jarkem Szymanskim

Chen Xin (1849-1929), také nazývaný Pinsan, 16. generace, potomek rodu Chen, se narodil v Provincii Henan, kraji Wen, vesnici Chenjiagou. Chen Xin byl vnukem slavného mistra Taijiquan, Chen Youhenga; Chen Xinův prastrýc, Chen Youben, neměl jen perfektní dovednost v boxu, ale na základě původních cvičení vytvořil nový styl Taijiquan (známý jako malý styl, Xiaojia). Chen Xinův otec Zhongshen a strýc Jishen byli dvojčata, oba velmi zruční v Taijiquan. Nejprve se učili od svého otce, Chen Youhenga, ale potom, co se utopil v jezeře Dongting, studovali se strýcem, Chen Youbenem.

         Chen Jishen

Chen Zhongshen

Chen Zhongshen byl neobyčejně velký a vysoký, bojovná umění studoval od tří let. Prošel armádní zkouškou společně se svým bratrem a stal se Wuxiang (vojákem Xiucai). Během vlády císařů Xianfeng (1851-1861) a Tongzhi (1862-1874) byli v Chenjiagou tři slavní představitelé Taijiquan: Chen Zhongshen, jeho bratr Chen Jishen a Chen Changxingův syn, Chen Gengyun. Chen Zhongshen mezi nimi vynikal používáním 30 liber těžkého železného kopí na bojišti a svou odvahou.

Chen Xin a jeho starší bratr Chen Yao, oba se učili boxu od svého otce, Chen Zhongshena.

 Chen Yao ve věku 19 let prošel armádními zkouškami na krajské úrovni a stal se Wuxiang; praktikoval svá cvičení deset tisíc krát během roku a během 20 let se jeho schopnosti staly znamenitými. Byl malý a hubený a lidé nevěřili, že je tak zdatný v bojovných uměních. Chen Yao se často měřil se strážemi místních krajských úředníků (Yamen) a byl schopen hodit na zem šest až sedm současně.

Chen Xin se také učil bojovému umění od ranného dětství a rozuměl jeho principům a metodám, ale od té doby, co mu otec přikázal studovat literaturu, jeho dovednost se nemohla rovnat jeho bratru. Když byl Chen Xin starší, uvědomil si, jak málo dosáhl ve studiu literatury a jak dokonalý mistr Taijiquan je jeho bratr. Chen Xin litoval, že se nesoustředil na cvičení bojových umění a učinil pevné rozhodnutí napsat knihy a vysvětlit zde principy a metody Taijiquan rodiny Chen.

Chen Yao

Chen Xin

Chen Xinova nejznámější kniha o boxu je „Ilustrovaný výklad Taijiquan rodiny Chen“ (Chen Shi Taijiquan Tushuo). Chen Xin to psal ručně po 12 let, od 34. roku vládnutí císaře Guangxu (1908) až do 8. roku republiky (1919). Jsou to společné čtyři svazky obsahující 200-300 tisíc znaků. Knihy jsou založeny na hlubokých principech Yijing (Knihy proměn), vysvětlují změnu mezi Yin a Yang; teorie meridiánů je doplněna použitím fyziologických bodů a žil; jsou zde vysvětleny aplikace všech pozic a ukázány klíčové body pro začátečníky. Výsledky mnoha generací mistrů Taijiquan rodu Chen byly zapsány bez držení jakéhokoliv tajemství. Navíjení hedvábí a neijin (vnitřní síla) jsou hlavní náplní knihy. Chen Xin napsal mnoho knih, které nebyly nikdy publikovány, „Ilustrovaný výklad Taijiquan rodiny Chen“ bylo ovocem jeho mnohaleté usilovné práce a nejsystematičtější a nejkompletnější přehled stylu Chen Taijiquan

Chen Xin neměl žádné děti a když ležel v posteli starý a nemocný, zavolal svého synovce Chen Chunyuan a předal mu „Ilustrovaný výklad Taijiquan rodiny Chen“ a řekl mu: „Toto je ovoce celého mého života, uveřejni to a dej to těm, kteří si to zaslouží, jinak to spal, určitě to nedávej omezeným a arogantním lidem!“.

Kvůli chudobě byla po Chen Xinově smrti rakev s jeho tělem ponechána mnoho let v jeho domě bez pohřbu. Chen Chunyuan chtěl shromáždit peněžní prostředky na pohřeb, a tak se zeptal svých přátel Du Youmeie a Liu Yingxiana, jestli by mu nepomohli s vydáním Chen Xinovy knihy. Poté Chen Panling (Prezident akademie bojových umění provincie Henan), Han Zibu (Prezident úřadu archivů provincie Henan), Wang Zemin a Bai Yusheng z nakladatelství Kaiming, Guan Baiyi (Ředitel oblastního muzea Henan) a Zhang Jiamou nejprve vyplatili 200 yuanů na Chen Xinův pohřeb. Později zaplatili dalších 800 yuanů a v roce 1933 byla kniha publikována v tisíci kopiích.

V zimě 1930 Tang Hao, historik a badatel v bojových uměních, šel do Chenjiagou s Chen Zimingem sbírat materiály na historii Taijiquan a velmi oceňoval Chen Xinův rukopis.

Chen Xinův „Ilustrovaný výklad Taijiquan rodiny Chen“ (také nazývaný „Chen Pinsanovy základy Taijiquan“ - Chen Pinsan Taijiquan Jiangyi) byl původně napsán ve 4 svazcích s velmi jasným vysvětlením a nerozdělen do kapitol. Žádné znaky ani věty nebyli během vydávání měněny, pouze byly do nejasných míst vsazeny poznámky, aby byl zachován originál textu neporušen.

Od doby Chen Wangtinga prošlo několik generací praktiků Taijiquan rodiny Chen. Mnoho z nich se stalo velmi dovednými v bojovém umění, ale velmi málo z nich zaznamenalo své poznatky. Až Chen Xin po sedmi generacích tuto mezeru vyplnil. V roce 1935 Chen Zhaopei, 18. generace, potomek rodu Chen ve své „Sbírce Taijiquan rodiny Chen“ (Chen Shi Taijiquan Huizong) použil několik částí z Chen Xinovy knihy. Chen Xinovy další knihy jsou: „Průvodce Taijiquan pro začátečníky“ (Taijiquan Yinmeng Rulu) (stručná verze „Ilustrovaných výkladů Taijiquan rodiny Chen“) jednosvazkový, „Tři-tři-šest manuál o boxu“ (San San Liu Quanpu), právě tak jako „Rodokmen rodiny Chen“ (Chen Shi Jiacheng) v pěti svazcích, „Sbírka básní a literárních děl z dílny Tichého blázna“ (Anyuxuan Shiwenji; Anyu, Tichý blázen, bylo Chen Xinovo literární jméno) a další.

 


 

Výňatek z „Ilustrovaného výkladu Taijiquan rodiny Chen“ od Chen Xina

 

ČÁST PRVNÍ

Ilustrovaný výklad Navíjení hedvábí, esence Taijiquan

 

V závorkách uvádím pro lepší porozumění buď své vlastní vysvětlení nebo jsem přidal jistá slova (v normálním fontu); nebo termíny přepsal do (přepisu) Pinyin (v textech kurzivou).

J. Szymanski

Pouze poté, co jsem si přečetl ve staré klasice o kruhové ilustraci vysvětlující Taji, jsem si uvědomil, že adept Taijiquan musí rozumět esenci navíjení hedvábí. Navíjení hedvábí je metodou pohybu centrální Qi (Zhong Qi). Jestliže to není jasné, pak není možné porozumět tomuto druhu boxu.

První bílá a černá dráha je jako Taji, Yin a Yang existující uvnitř Wuji (nekonečna).

Druhá bílá a černá dráha jsou jako Taji, které dává vzniknout dvěma Yi; tyto dvě Yi jsou Yin a Yang, např. nebe a země. Třetí bílá a černá dráha jsou jako Qi z Yin, Yang a Wuxing (pěti elementů), kterou každý člověk má a potřebuje k životu. Čtvrtá bílá dráha je to, co se nazývá Mengzi, vznešený duch (Haoran Zhi Qi); černá dráha je mužský zvířecí duch (Xue Qi, doslova krevní Qi), který se s pomocí morálky a spravedlnosti (Daoyi) stává duchem spravedlnosti (Zheng Qi, doslova spravedlivá Qi), tzn. vznešený duch. Pátá bílá dráha je mysl Dao (Dao Xin), která řídí Qi. Qi se nemůže pohybovat bez principu (Li), tento princip je uvnitř znaku (Xing). Černá dráha je lidská mysl (Ren Xin), kterou mudrcové a ctnostní lidé nazývají osobní myslí (Si Xin). Bílý bod uvnitř je zadržená myšlenka (Ke Nian), zatímco černý bod je nečestná myšlenka (Wang Nian). Jen svatí jsou schopni zadržet omezující myšlenky a zbavit se nečestných myšlenek. Nečestné myšlenky jsou to, co Gaozi nazývá živením sexuální touhy (Si Se Xing). Všichni lidé je mají. Kdyby se muž mohl zbavit těchto sobeckých myšlenek tak, aby se nikdy neobjevili, pak (by se stal) ryzí nebeskou přirozeností (ryzí původní přirozeností). (Jestliže je někdo) ryzí božskou přirozeností, pak by se měl při cvičení boxu pohybovat v souladu s mystériem přirozenosti (Tianji), přirozeně, živě, původní forma Taiji by se bezděčně projevila v jeho těle.

Tři velké vnější kruhy rozvíjejí Yin a Yang od jejich počátků; tři vnitřní kruhy říkají, čím se Yin a Yang řídí. Tři vnitřní kruhy, např. co muž přijímá, jsou všechny uvnitř třetího kruhu, a hlavně není třeba kreslit nějaký další kruh. (Nicméně od té doby, co) jsem se obával (že by lidé chtěli) cvičit box bez porozumění principu řízení Qi, tak by zde měl být nakreslen další obrázek, a (já jej pokusně) nakreslím pro lepší porozumění. Co je důležité je to, že tři vnitřní kruhy jsou všechny uvnitř třetího kruhu, třetí kruh je uvnitř druhého, druhý je uvnitř prvního. Tato kresba vysvětluje zvláště jádro ochrany života (Wei Sheng), skvělý vzorec vracení Qi (Huan Qi).

Ilustrace z Chen Xinova „Ilustrovaného výkladu Taijiquan rodiny Chen“ ukazují vztah mezi Taiji a Chansijing (navíjením hedvábí)

(Jestliže je někdo) odborníkem v pohybu Qi (Yun Qi), pak může střežit život; jestliže může střežit život, pak je zde podpora pro navrácení charakteru (Fu Xing), a Qi se může (o toto) opírat. Takový Taiji box je studiem prospěšným pro tělo (Shen) a mysl (Xin), charakter (Xing) a způsob života (Ming). Mudrci říkají, že rozvíjení morálního charakteru spočívá v obnově charakteru, což znamená, že ochrana života a pohybu Qi je jádrem kultivace morálního charakteru a jeho obnovy. (Nevím (jestli je to tak) správně nebo ne, prozatím (jsem se snažil) udělat ilustrovaný výklad zábavnějším.

Slova ve druhém vnitřním kruhu (vně malého symboluYin - Yang) jsou: Ke Nian (zadržená myšlenka; napravo), Wang Nian (nečestná myšlenka; nalevo), Si Nian (vlastní myšlenka); v následující spirále jsou: Bailu Haoran Zhi Qi (bílá dráha je vznešený duch), Heilu Ji Xue Qi (černá dráha je zvířecí duch), Rensheng zhi Yinyang (Yin a Yang lidského života), Tiandi zhi Yinyang (Yin a Yang nebe a země), Taiji Zhi Yinyang (Yin a Yang Taiji)

ČÁST DRUHÁ

Ilustrace navíjení hedvábí na lidském těle - čelní pohled

Výklad navíjení hedvábí na lidském těle - vysvětlení pohledu zepředu

Točivá síla (Chan Jin) probíhá celým tělem. Vysvětlení je velmi prosté, existuje stáčení vnitřní (Li Chan) a stáčení vnější (Wai Chan), obojí vychází z jedněch (jednoho) pohybů. Existuje jeden (druh stáčení), kdy je levá ruka v předu a pravá vzadu; (nebo když) je pravá ruka vpředu a levá ruka vzadu; toto je uzavření (rukou) (He) jedním přizpůsobujícím se (pohybem) (Shun). Existuje také jedno (stáčení), které uzavírá dovnitř levou (stranu těla) a zadní část pravé (strany těla) a další, které užívá sílu pronikající zády (Fanbei Jin) a uzavírá ji směrem do zad. Všechno by mělo probíhat přirozeně podle (specifické) pozice.

Jakmile se Qi z ruky přesune dozadu k noze, pak se sevře palec u nohy současně s rukou a jen v tomto okamžiku (je možno) pevně vykročit.

Tato síla (Jin) vychází ze srdce (Xin), na vnitřní straně vstoupí do kostí, na vnější straně dosáhne kůže, je to jen jedna (síla), ne několik (sil). Síla je Qi, která vychází ze srdce. Jestliže se pohybuje střední a pravou cestou, pak to je centrální Qi (Zhong Qi); když je vyživující, pak to je ušlechtilý duch (Haoran Zhi Qi)

 

 

Na hrudi: Srdce - zdroj

Dole: Pod Qihai (akupunkturní bod) je (bod) Huiyin, kde má svůj počátek (meridián) Renmai

 

Výklad navíjení hedvábí na lidském těle - vysvětlení pohledu zezadu

Na zádech stoupá (síla) po páteři nahoru a je (nazývaná) zvedává síla (Ding Jin); velký obratel je předělem, pod (tímto) předělem jsou záda (), centrální kostí je páteř (Ji), obě ledviny jsou (nazývány) pasem. Zdali jsou nohy prázdné (Xu) nebo pevné (Shi) závisí na rukou, jestliže je ruka prázdná, pak je noha také prázdná, jestliže je ruka pevná, pak je noha také pevná.

Ilustrace navíjení hedvábí na lidském těle - zadní pohled

Dole: (meridián) Dumai prochází zepředu po tečkované čáře (dolů) od Dna moře (tzn. od bodu Qihai)

 

Teorie o esenci Taijiquan, Navíjení hedvábí

Taijiquan je metodou navíjení hedvábí (stáčení).

(Existuje) přední stáčení, zadní stáčení, stáčení doleva a doprava, stáčení nahoru a dolů, stáčení dovnitř a ven, malé a velké stáčení, přizpůsobující se (Shun) a kontra (Ni) stáčení. Jejich význam leží ve (schopnosti) navinout (protivníka), který je vyprovokován (Yin) nebo vykročit („vstoupit“ do protivníka), nejen za použití specifických aplikací specifických pozic. Jestliže jsou hned používány specifické aplikace specifických pohybů, pak není v jejich (pohybech a aplikacích) zakořeněn princip Yin a Yang. Obyčejným lidem (těm, kteří neznají Taijiquan) připadá (cvičící) jako slabý (měkký). To je jejich dojem existující navenek. Pokud se bavíme v rámci stavu mysli (Shenyun), pak ruce jsou zkřížená tvrdost a měkkost, užívaná podle přání. Ti kteří nejsou dlouho na této cestě (cvičení Taijiquan) nejsou schopni důkladně porozumět těmto detailům. Obě ramena (by měla být) pokleslá, oba lokty (by měly být) svěšené; jemný vzhled jako u elegantního muže, nespoutanost jako u divokého tygra sestupujícího z hory.

Ruce jsou jako váha něco vážící a vy jste ten, kdo ji vyvažuje. Cesta cvičení bojových umění je mít takovou rovnováhu ve svém srdci (mysli). Tato neviditelná rovnováha je zaujetím postoje, (zkoumáním) protivníka podle jeho pohybů vpřed a vzad, jeho rychlosti, použitím ducha (mysli) ovládnutého každodenním cvičením. K odhadu situace použijte této neviditelné rovnováhy, slaďte ji s citem obou rukou a přidejte více či méně vlastní hmotnosti (když je toho zapotřebí); toto (ten, kdo je toho schopen) je nazýváno dokonalou rukou (mistrem Miao Shou).

 

Čtyři básně na metodu Taijiquan Navíjení hedvábí

 

STARÁ BÁSEŇ SEDMI ZNAKŮ (tj. báseň se sedmi znaky k čáře)

Yang se narodí v pohybu, Yin pochází z klidu, podstatou je kombinace klidu a pohybu.

Bezpochyby najdete radost uvnitř kulatosti a uvidíte pravé nebe skrze otáčení a kruhové pohyby vykonávané podle přání.

DRUHÁ

Yin a Yang nemají žádný počátek ani konec, pochází z akce a pohybu, ohýbání (Qu) a roztahování (Shen). Důkladně se zamyslete nad touto informací, pohybujte se v souladu s principem života v kruzích vykonávaných bez zábran.

TŘETÍ

Po čase nejasností přijde doba pochopení, uzavření (He), otevření (Pi), vyčkávání (Lai), trhání (Si), zvedání (Ti) jsou provázané; mnoho okamžiků neznalosti předchází pochopení principu, ale s pomocí náhlé inspirace se to stává (jasné jako) zrcadlo.

 

STARÁ BÁSEŇ PĚTI ZNAKŮ (tj. s pěti znaky k čáře)

Princip postrádá hranic, ale je obsažen (dokonce) i v (malém) mravenci.

Nepokukujte po zahradě tři roky, pracujte a koncentrujte mysl.

Je nezbytné studovat u dobrého učitele a také navštěvovat moudré přátele.

Následujte pravidla po všech stránkách a objeví se úzký paprsek porozumění.

Další úroveň je hlubší než předchozí, význam během úrovní postrádá hranic.

Otevření (Kai) je spojené s uzavřením (He), otevření (Kai) a uzavření (He) se střídají v cyklu od jednoho k dalšímu.

Někdy jste vedeni vítězstvím, avšak nikdy nepřestávejte s cvičením, i kdyby jste měli nutkání to udělat.

Čas, studium a co největší úsilí a vaše dovednosti budou růst každým dnem.

Jakmile se zbavíte všech překážek, potom náhle porozumíte velké prázdnotě.

[Up]